Information och villkor för anmälan (seniorer)


Anmälan:
Alla skall anmäla sig via formuläret på föreningens hemsida, anmälan på annat sätt accepteras ej. Ingen är per automatik anmäld, alla måste anmälas på nytt inför hösten.

Sista anmälningsdag är 31 juli 2018.
Anmälningar som mottages efter den 31 juli hanteras i mån av plats. För de elever som deltog under våren 2018 garanteras plats om anmälan mottages innan 31 juli.

För nyanmälda spelare hanteras era anmälningar efter turordning då plats finns i vald träningsnivå. De nyanmälda elever som vi inte kan erbjuda plats placeras i kö.  Höstterminen består av 15 veckor och vårterminen 20 veckor. Undantag Bollekis där både höst och vår består av 15 veckor.  Anmälan gäller för både höstterminen 2018 samt vårterminen 2019. Om eleven inte önskar fortsätta under våren skall uppsägning ske enligt instruktionerna nedan. 

Pris/kostnad:
Angiven kursavgift för respektive träningsnivå samt medlemskap, se nedan för mer information om medlemskap.

Medlemsskap för elever i kursverksamheten:
För att få delta i kursverksamheten är medlemsskap i klubben obligatoriskt. Medlemskapet betalas per kalenderår enligt gällande prislista och faktureras ihop med kursavgiften. För elever 4-18 år i kursverksamheten gäller Junior-medlemskap. För övriga gäller Ordinarie medlemskap.

Mer information och priser för medlemskap i Hönö TS (nytt fönster).

Uppsägning/Avanmäl:
Vill/kan ni av någon anledning inte delta gäller följande:
Uppsägning av plats i kursverksamheten mottages enbart via angivet formulär på vår hemsida, se www.honotennis.se/kursverksamhet.

Uppsägning efter sista anmälningsdag men senast 27 augusti 2018 debiteras 300:- i adm. avgift. 
Vid uppsägning efter terminsstart har klubben rätt att debitera full terminsavgift. 

Vill/kan man inte delta under vårterminen 2019 skall uppsägning vara oss tillhanda senast 1 december 2018, annars debiteras 50 % av vårens terminsavgift fram till 15 januari, därefter full avgift. Gäller samtliga träningsklasser. 


Spelschema:
Spelschemat kommer att skickas ut senast omkring 20 augusti till den e-postadress ni angav vid anmälan. Ni har dock själva ansvar för att kontrollera vilken tid ni tilldelats.
Hönö TS har rätten till schemaändringar under terminernas gång.

Ansvar:
Verksamhetsansvarig förbehåller sig rätten att flytta elev både upp och ned i träningsnivåerna beroende på personlig utveckling efter att information till målsman lämnats.

Fakturering:
Vi fakturerar våra kursdeltagare via matchi (e-post) när terminen startat. Fakturan betalas till klubbens bankgiro (se faktura).

Personnummer:
Varför kräver vi fullständigt personnummer på våra elever? För att ha möjlighet och bedriva vår kursverksamhet är vi beroende av bidrag. Vi för närvarostatistik på våra deltagare och redovisar detta tillsammans med personnummer till Riksidrottsförbundet för att vara kvalificerade till aktivitetsstöd. Om fullständigt personnummer inte anges för eleven har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda plats i vår kursverksamhet. 
Vid utländskt personnummer var god maila samtliga anmälningsuppgifter enligt anmälningsformuläret till anmalan@honotennis.se så lägger vi in er manuellt.

Personuppgifter / Kontaktuppgifter:
Samtliga uppgifter du anger i anmälan kommer registreras ihop med elevens namn i vårt medlemsregister som handhas av www.matchi.se enligt GDPR.
Vi kommer enbart att använda elevens personnummer i samband med registerhantering av våra medlemmar samt närvarorapportering.  Personuppgifter sparas i vårt register så länge som eleven är aktiv och medlem i Hönö Tennissällskap, eller finns med i vår kö-lista för kursverksamheten. 
Ni är skyldiga att själva meddela oss eventuella ändringar gällande era kontaktuppgifter till info@honotennis.se.


Skyddad identitet:
Var god kontakta oss i samband med anmälan så vi kan markera detta i våra system.

Fotografering, spridning av bilder:
Vi i Hönö TS vill gärna visa upp hur duktiga våra elever i kursverksamheten är i samband med våra träningar, tävlingar och aktiviteter i tennishallen. Därav att vi ibland fotograferar våra deltagare. Dessa foton kan komma att publiceras på vår hemsida, Facebook-sida eller Instagram konto. Var god meddela oss om ni inte önskar att vara med på bild när vi fotar.

Frågor och kontakt:
Har du frågor om detta eller vill komma i kontakt med oss hittar du kontaktuppgifter i menyn under "Kontakta oss".

Godkännande:
För att kunna skicka en anmälan till vår kursverksamhet krävs det att ni godkänner dessa villkor. Observera att det är villkoren kopplade till respektive anmälan som gäller och som måste godkännas vid anmälan.

Hönö Tennissällskap, 2018-06-24
Org.nr: 857204-9834
Kontaktuppgifter