Hönö TS styrelse 2018-2019

Ordförande Casper Wickman
Vice ordf. Stanley Olsson
Kassör Botvid Hellberg
Sekreterare      Hans Lannefors
Ledamot Carl-Christian Andersson

Ledamot Malin Ersman
Ledamot        Helene Berndtsson
Ledamot (Ungdom)    Linnéa Sjöström-Krook
Suppleant Jan Hvarfvén
Suppleant Sune Carlsson
Stacks Image 2130
För kontaktuppgifter samt kontaktformulär, se "Kontakta oss" i menyn eller skicka din fråga direkt till styrelsen@honotennis.se
Styrelsemöten våren 2018:
» 25 jan. kl 19:00
» 22 feb. kl 18:00
» 22 mar. kl 19:00
» 19 apr.
Årsmöte
» 23 maj kl 18:00
Verksamhetsberättelser:
» 2017
»
2016
»
2015
»
2014

»
2013
»
2012
» 
2011