Hönö TS styrelse 2018-2019

Stacks Image 2172

Ordförande
Casper Wickman

Stacks Image 2166

Vice ordförande
Stanley Olsson

Stacks Image 2190

Sekreterare
Hans Lannefors

Stacks Image 2161

Kassör
Botvid Hellberg

Stacks Image 2178

Ledamot
Malin Ersman

Stacks Image 2197

Ledamot
Helene Berndtsson

Stacks Image 2211

Ledamot (u)
Linnéa Sjöström-Krook

Stacks Image 2218

Suppleant
Jan Hvarfvén

Stacks Image 2275

Suppleant
Sune Carlsson

Stacks Image 2455

Ordförande
Casper Wickman

Stacks Image 2462

Vice ordförande
Stanley Olsson

Stacks Image 2469

Sekreterare
Hans Lannefors

Stacks Image 2476

Kassör
Botvid Hellberg

Stacks Image 2483

Ledamot
Malin Ersman

Stacks Image 2521

Ledamot
Helene Berndtsson

Stacks Image 2528

Ledamot (u)
Linnéa Sjöström-Krook

Stacks Image 2535

Suppleant
Jan Hvarfvén

Stacks Image 2542

Suppleant
Sune Carlsson

Stacks Image 2130

Kontakta styrelsen
styrelsen@honotennis.se
Fler uppgifter nedan

Stacks Image 2448

Kontakt
Via e-post
Fler uppgifter nedan

Stacks Image 2442

Kontakta styrelsen
styrelsen@honotennis.se

Kontaktuppgifter styrelsen

Styrelsepost Namn och e-post Telefon
Ordförande <a href="&#109;&#x61;&#105;&#x6c;&#116;&#111;&#x3a;&#x63;&#97;&#x73;&#112;&#x65;&#x72;&#64;&#x68;&#111;&#110;&#x6f;&#116;&#101;&#110;&#x6e;&#x69;&#115;&#46;&#x73;&#x65;">Casper Wickman</a> 0723 - 71 60 87
Vice ordf. <a href="&#109;&#97;&#105;&#x6c;&#x74;&#x6f;&#x3a;&#x73;&#116;&#x61;&#110;&#x6c;&#x65;&#x79;&#x40;&#x68;&#111;&#110;&#x6f;&#x74;&#101;&#110;&#x6e;&#x69;&#115;&#x2e;&#115;&#x65;">Stanley Olsson</a> 0708 - 84 85 30
Kassör <a href="&#x6d;&#97;&#x69;&#108;&#116;&#111;&#58;&#x62;&#111;&#x74;&#118;&#x69;&#100;&#64;&#x68;&#x6f;&#110;&#x6f;&#116;&#x65;&#110;&#110;&#x69;&#x73;&#x2e;&#115;&#101;">Botvid Hellberg</a> 0707 - 23 84 23
Sekreterare <a href="&#x6d;&#x61;&#105;&#x6c;&#x74;&#111;&#x3a;&#104;&#97;&#110;&#115;&#x40;&#104;&#x6f;&#110;&#111;&#x74;&#x65;&#110;&#x6e;&#x69;&#115;&#x2e;&#x73;&#x65;">Hans Lannefors</a> 0702 - 99 68 50
Ledamot <a href="&#x6d;&#97;&#105;&#x6c;&#x74;&#x6f;&#x3a;&#109;&#x61;&#x6c;&#x69;&#110;&#64;&#104;&#x6f;&#110;&#x6f;&#x74;&#101;&#110;&#110;&#105;&#x73;&#x2e;&#x73;&#x65;">Malin Ersman</a> 0739 - 02 41 63
Ledamot <a href="&#109;&#97;&#x69;&#108;&#116;&#x6f;&#58;&#x68;&#x65;&#x6c;&#101;&#x6e;&#x65;&#64;&#x68;&#x6f;&#110;&#x6f;&#116;&#x65;&#x6e;&#110;&#x69;&#115;&#x2e;&#x73;&#x65;">Helene Berndtsson</a> 0706 - 78 17 28
Ledamot (Ungdom) <a href="&#x6d;&#97;&#x69;&#x6c;&#116;&#111;&#x3a;&#x6c;&#x69;&#110;&#110;&#x65;&#97;&#64;&#104;&#x6f;&#x6e;&#111;&#116;&#x65;&#110;&#x6e;&#x69;&#115;&#46;&#115;&#x65;">Linnéa Sjöström-Krook</a> 0738 - 04 15 81
Suppleant <a href="&#x6d;&#97;&#x69;&#x6c;&#116;&#x6f;&#x3a;&#x6a;&#97;&#x65;&#104;&#118;&#x61;&#x72;&#x40;&#103;&#x6d;&#x61;&#105;&#108;&#46;&#x63;&#x6f;&#109;">Jan Hvarfv&eacute;n</a> 0768 - 83 88 55
Suppleant <a href="&#x73;&#117;&#x6e;&#101;&#97;&#108;&#x6c;&#97;&#110;&#x40;&#x67;&#x6d;&#x61;&#x69;&#108;&#x2e;&#x63;&#111;&#x6d;">Sune Carlsson</a> 0709 - 46 86 11

Protokoll

Verksamhetsberättelser
» 2017
»
2016
»
2015
»
2014
» 2013
»
2012
» 
2011
»
2008