Uppsägning Hönö TS kursverksamhet


Om ni tilldelats en plats men inte kan/vill deltaga i Hönö TS kursverksamhet ber vi er att fylla i och skicka in nedanstående formulär för att bekräfta er uppsägning av er plats i vår verksamhet.
Vi skulle gärna vilja veta lite kort orsaken till att ni lämnar oss eller tackar nej till er plats. Det är helt valfritt, men vill ni beskriva orsaken nedan är vi mycket tacksamma för det.